Nagradzamy reporterów za rzetelność, dociekliwość, zaangażowanie w dążeniu do prawdy. Za uważność na bohaterów swoich historii i dążenie do zmiany ich losu. Za etykę dziennikarską i warsztat. Wspólnie podnosimy i upowszechniamy te wartości.

zgłoszenie dzieła

Zapraszamy reporterów prasowych, filmowych i radiowych do udziału w VI edycji Festiwalu Wrażliwego.
Od 04.02.2022 do 15.07.2022 trwa nabór główny do konkursu VI edycji Festiwalu Wrażliwego, która odbędzie się w kwietniu 2023r.
 

Dane autora zgłaszającego swoje dzieło do konkursu w ramach Festiwalu Wrażliwego:


i posiadam prawa autorskie lub prawo do dysponowania i przekazywania praw autorskich osobom trzecim. W przypadku kiedy prawa autorskie należą do redakcji, z którą współpracuję oświadczam, że w przypadku otrzymania nagrody i/lub wyróżnienia w konkursie festiwalowym, lub prezentacji dzieła w przeglądzie festiwalowym, przedstawię zgodę redakcji na prezentację lub publikację mojego dzieła w trakcie festiwalu, lub w jego wydawnictwach i materiałach.
Przekazuję Organizatorowi Festiwalu Wrażliwego prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora niewyłączne autorskie prawa majątkowe dzieła nagrodzonego i/lub wyróżnionego w Konkursie Festiwalu Wrażliwego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie: wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych, na pokazach pofestiwalowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w związku z prowadzonym przez organizatora konkursem Festiwalu Wrażliwego, jego organizacją i promocją .


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE: FESTIWAL WRAŻLIWY

oraz Organizatorowi konkursu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim/mojego dziecka* wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu.OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(dotyczy tylko autorów, którzy w dniu zgłoszenia nie ukończyli 18 lat.)

W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest podanie danych opiekuna prawnego i potwierdzenie poniższych zgód:


którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie Festiwalu Wrażliwego.

Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X