Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji XMecenasi

Wrażliwość jest dana nie tylko artystom. Tak wielu niezwykłych ludzi włącza się w ideę wrażliwości, że postanowiliśmy Wam ich zaprezentować.
Opowiedzieć o tym kim są i jak wrażliwość kształtuje ich życie i pracę.
Poznajcie naszych MECENASÓW WRAŻLIWOŚCI


Ewa Sowińska - Mecenas Główny Festiwalu Wrażliwego.
Wspierająca aktywnie organizację i rozwój festiwalu oraz relacje między sztuką i biznesem.


Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.
Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Laureatka nagrody Ludzie którzy zmieniają biznes przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za działalność w latach 2015-2016.
Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Członek grupy doradczej przy MBA Politechniki Gdańskiej
Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej.
Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku w latach 2017-2018
Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.
Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W latach 2016-2017-2018
Członek kapituły  XI i XIII edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców
W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.
W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.
 


Janusz Daszczyński
 -  Menadżer, dziennikarz, były prezes Telewizji Polskiej. Ambasador Festiwalu, wsoierający jego organizację i prowadzący pokazy Festiwalowe i Galę Finałową wraz z Grażyną Torbicką, Beatą Szewczyk i Piotrem Jaconiem. 

 

"Miałem szczęście znać Władysława Bartoszewskiego. Bywałem nawet, choć nieczęsto, u Niego w domu. I wiem, że Profesor by się nie obruszył, gdybym w kontekście Festiwalu Wrażliwego posłużył się trawestacją Jego słów o uczciwości, które często wypowiadał, które stały się dla wielu drogowskazem. Owa sentencja mogłaby brzmieć: „Warto być wrażliwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieczułym, ale nie warto”. Bądźmy zatem i uczciwi, i wrażliwi."


                                                              

Michał Gućwiceprezydent Miasta Gdynii, Ambasador Festiwalu Wrażliwego wspierający organizację festiwalu i popularyzację idei wrażliwości.
 

"Wrażliwość to siódmy zmysł. Umiejętność dostrzegania potrzeby innego człowieka, innego stworzenia. Potrzebującym może być ktoś w naszym otoczeniu, ale też ktoś oddalony od nas – przestrzennie, mentalnie. Człowiek wrażliwy potrafi wczuć się w jego sytuację, zrozumieć jego problem. Ale wrażliwość nie może zatrzymywać się w pół drogi. Dostrzec i nie pomóc to bezduszność. Dar wrażliwości trzeba więc w sobie pielęgnować jako zobowiązanie. Skoro dane jest mi dostrzec potrzeby, to powinienem na nie odpowiedzieć.  Pochylić się nad potrzebującym, wyciągnąć do niego pomocną dłoń. Co ważne, trzeba mu też spojrzeć w oczy by wiedział że pomagamy mu bo rozumiemy jego położenie. To jest wrażliwość."