Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Festiwal Wrażliwy

Mecenasi

Wrażliwość jest dana nie tylko artystom. Tak wielu niezwykłych ludzi włącza się w ideę wrażliwości, że postanowiliśmy Wam ich zaprezentować.
Opowiedzieć o tym kim są i jak wrażliwość kształtuje ich życie i pracę.
Poznajcie naszych MECENASÓW WRAŻLIWOŚCI


Ewa Sowińska -
Mecenas Główny Festiwalu Wrażliwego

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich.

Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.

Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Laureatka nagrody Ludzie którzy zmieniają biznes przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za działalność w latach 2015-2016.

Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit

Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Członek grupy doradczej przy MBA Politechniki Gdańskiej

Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej.

Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku w latach 2017-2018

Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.

Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W latach 2016-2017-2018

Członek kapituły  XI i XIII edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem;
Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.